Stratégia a taktika pre úspešné preteky
by Marcsi M. Fekete • Aug 7th, 2023

Je pre úspešné preteky dôležitejšia stratégia alebo taktika?

Sme už v druhej polovici roka a regionálnej série CEU bude len jedna zastávka (Valčianska Dolina 23.09.2023 Beast). Po troch staniciach stále pokračuje náhodný lov v rôznych vekových skupinách. Súťažiaci, ktorí tento rok nastúpia do „ringu“ o tento titul, zrejme od začiatku roka dodržiavajú špecifickú stratégiu.

Je to dosť klišé, ale koľko domov, toľko zvykov, teda toľko konkurentov, na toľko stratégií a taktík môžeme naraziť.

Samozrejme, stratégia znamená plánovací proces, počas ktorého sa športovec a jeho tréner snažia vyvinúť čo najpriaznivejší „štýl boja“, aby dosiahli nejaký dlhodobý cieľ. Inými slovami, pred začiatkom sezóny sa pripravujú tieto plány, v ktorých sú sformulované presné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. Na druhej strane stratégia môže mať mnoho typov: - Počas všeobecnej stratégie sú definované oblasti, ktoré sa majú rozvíjať. Každý má slabú stránku, presne vieme, ktorá je prekážkou, na ktorú treba venovať viac času príprave, alebo ktorú oblasť treba rozvíjať inými metódami. Pre mňa je to slack line a oštep. - Pri príležitosti prípravnej stratégie pribúdajú do kalendára veľké súťaže, stavia sa okolo nich rok, ako keby to bol plán olympijskej prípravy. Definujete si svoje hlavné súťaže, pretože ak máte za rok 50 súťaží, nemôžete všetkých päťdesiat presadiť na 300 %. Musíte vedieť určiť priority! Mne sa kategória A B C D celkom dobre osvedčila aj v roku 2021. Stanice CEU reprezentovali kategóriu A, kategória B zahŕňala preteky, ktoré neboli až také dôležité, ale chcel som skončiť s dobrým časom, kategória C zahŕňala testy určené na tréning a kategória D boli preteky have fun.

- Operačná stratégia je o niečo užšia. Tu je vypracovaný všeobecný plán súťaže, ktorý poskytuje dobrý základ pre každú súťaž. Pretekári môžu dosiahnuť stanovený cieľ realizáciou taktických úloh priamo pred pretekárom. Rozhodujúcou súčasťou je aj organizácia súťaže. A v tejto časti vidíme odpoveď na otázku v nadpise, že stratégiu nemožno ostro oddeliť od taktiky.

Taktika je súbor možností spoločného vykonania akcie aplikovanej na dosiahnutie cieľa prevládajúceho v samotnej súťaži. Inými slovami, taktika je pre konkrétnu súťaž. Tento rok sa v sparťanskom živote zmenil systém trestov, ktorý dáva súťažiacim viac taktických možností. Nehovorím, že doteraz sa nedalo taktizovať, pretože sám si pamätám, aké to bolo, keď bolo burpee rýchlejšie ako dokončenie prekážky. (pre mňa to bolo blatisté, mokré lezenie po lane)

Nuž, mysleli by sme si, aké ľahké je taktizovať, no nie každý to dokáže. Veľa športovcov sa to musí naučiť, ústredným cieľom tréningu je tu rozvíjať schopnosť rozhodovať sa.

Môžeme použiť taktiku, keď sme individuálnymi konkurentmi, ale tímy Spartan Training Group tiež vyvíjajú mnoho stratégií a taktík, aby sme uspeli. Aké vzrušujúce to môže byť, keď súťažiaci obsadí obe úlohy v ten istý deň. Okrem svojej individuálnej súťaže je hlavným mužom aj v súťaži družstiev.

Aká môže byť taktika?

Individuálna taktika: Záleží predovšetkým na schopnostiach uvedených vyššie, kde samotný pretekár ako systém rozhodovania súperí s iným pretekárom, ktorý má tiež svoje športové špecifické a všeobecné zručnosti a rozhodovacie schopnosti.

Som si istý, že každý presne vie, kto je veľkým súperom ich vekovej skupiny (pretože nie sme súperi ani nepriatelia!) A predsa, akú individuálnu taktiku by ste použili, aby ste uspeli? Aktívny alebo pasívny? Možno zmiešané?

Aktívnou taktikou môžete prinútiť súpera k akcii, ktorá bude pre vás výhodná. Napríklad, ak bežíte premenlivou rýchlosťou a on ju nedokáže sledovať, alebo sa skôr unaví. Pasívna taktika je vopred určená iniciatíva, aby súper pre vás v správnom čase urobil aktívny pohyb, z ktorého môžete ťažiť. Zmiešané taktiky zahŕňajú aktívnu aj pasívnu taktiku.

Tímová taktika: Tím je vyšší systém, ktorý musí spájať individuálne taktické schopnosti na vyššiu úroveň. Pri tvorbe tímovej štruktúry treba brať do úvahy, že hráči sú medzi nimi prostredníctvom existujúceho vzťahu sú schopní navzájom ovplyvňovať svoje výkony pozitívne aj negatívne. Keďže 4 najrýchlejšie bežiaci členovia tímu STG sa započítavajú do výsledkov víťazných tímov, ktoré vyjdú z pretekov STG, môžeme povedať, že z tohto pohľadu nie je potrebné členov tímu označovať. Stanovenie presnej stratégie a taktiky však uľahčuje presná definícia členov tímu.

Predpreteková taktika môžeme ju určiť na základe skúseností získaných z predchádzajúcich súťaží, osobitostí súťaže a organizácie súťaže, situácií, individuálnych zručností, schopností a vlastností. Napríklad: V ktorom bode vzdialenosti začíname vlasovú líniu (túto časť je jednoduchšie naplánovať tak, že pred pretekmi zverejníte mapy)

Taktika počas súťaže: Taktika počas súťaže je výsledkom vonkajších vplyvov. Je dôležité si to uvedomiť, interpretovať konkurenčnú situáciu a poznať súpera. Ak je niekto výbušný zakončovateľ, no jeho súper nastupuje s maximálnou intenzitou podľa vlastnej taktiky, musí zvýšiť výkon aj pretekár, ktorý vie zakončovať. Je možné, že neskôr to už nebudete stíhať alebo vás to bude stáť priveľa úsilia, no rozdiel vzdialenosti by vás nemal psychicky unaviť, no nemôžete prebrať ani súperov štýl, pretože vám zlyhá sila a vlasy. , a tým pádom bude v lepšej pozícii váš súper, ktorý vydrží celú cestu pretláčať s takmer rovnakým výkonom. Samozrejme, je jedno, na akej vzdialenosti pretekáte. Úplne iný taktický systém je postavený na Spirnte, Super a Beast, nehovoriac o pretekoch Ultra distance či Trail. Pokiaľ sa na kratšej vzdialenosti okolo 5 km nedokážete vo veľkej miere odpútať od protivníkov, na tomto Beaste sa o tom dá uvažovať inak.

Taktika počas súťaže je teda o dynamickom prispôsobení taktiky pred súťažou, o optimálnej „taktike – skupine“, ktorá zabezpečí víťazstvo v danej situácii

Rozvoju taktickej gramotnosti napomáha aj výmena skúseností s najlepšími, a to aj prostredníctvom spoločného tréningu. Pre mladých ľudí môže byť užitočné porozprávať sa a vymeniť si nápady so športovcami, ktorí sú skúsenejší ako oni. Na takýchto besedách sa mladí ľudia môžu o rôznych taktikách nielen reálne dozvedieť, ale ich aj vnímať a aplikovať v praxi. Nezabúdajme však, že stratégia či početné taktiky sú bezcenné, ak nie sme pripravení. Ak nie sme vo vhodnom psychickom stave, stresujeme, zanedbávame mentálnu prípravu, sme nemotivovaní, nevenujeme dostatok času oblastiam, v ktorých sa chceme zlepšiť, nezvládame neočakávané situácie, nemáme rozvinuté zameranie pozornosti a nemôžeme vylúčiť vonkajšie rozptyľovanie. Hráme veľmi komplexný súťažný šport.Každý, kto sa chce naozaj dostať na pódium regionálnej série CEU, musí pracovať v mnohých oblastiach a všetka táto práca a disciplína sa na konci sezóny vyplatí.

Naši súťažiaci povedali:

„V stúpaniach, kde je to veľmi strmé, sa snažím riešiť upgrade, potom vždy aj tak uberiem tempo a v zjazdoch mu to tlačím. Pred náročnejšími prekážkami, akými sú: twister, balance, oštep, nadbíjačka, fúkam ešte pred štartom. Keď sa priblížim k súperovi, neutekám, držím s ním krok a ak viem, že sa blíži koniec, zrýchlim a snažím sa dostať pred neho len o vlások.“ Vivien Kardos, AG ženy 18-24

„Úrovne Beast mi robia dobre, ale rozcvičiť sa viem len dosť neskoro, takže nezačínam na začiatku, ale keď dobieham súperov, najmä v stúpaní, snažím sa ich dobehnúť s takými hybnosť, že si nemyslia, že prevezmú moje tempo a dobre viem, že to môže človeku poriadne zlomiť hlavu.“ Renáta Bíró, AG Ženy 45-49

Snažím sa zostať sústredený od začiatku do konca pretekov. Pri približovaní sa k areálu festivalu mám pri behu vždy na mysli ďalšiu prekážku, aby som nerobil zbytočné pohyby. V takýchto prípadoch sa sústredím len na seba, úplne vypínam vonkajší svet. Povzbudzovanie a podpora publika však môže byť veľkým impulzom, ako napríklad teraz vo Váci. Najnovšie sa mi na posledných 3 prekážkach podarilo predbehnúť 4 pretekárov, ktorí štartovali v mojich pretekoch, z ktorých dvaja boli v mojej vekovej kategórii, z čoho vyplynula strieborná medaila. Zostaňte veľmi sústredení a vždy si verte. Vilmos Haramura, AG muži 35-39

Prvá vec, na ktorú sa pred pretekmi pozerám, je tabuľka levelov, že sa oplatí rozdeliť si tú námahu, pretože ak sa pretek začína veľkým stúpaním, je zbytočné začínať vo vysokom tempe, ale ak ide o krátke a menšiu úroveň. Samozrejme, potom môžete behať toľko, koľko môžete. Po rozbore plánu levelov priložím prekážky, koľko vám to uberá na sile a ako sa oplatí rozdeľovať sily. Ak sú na začiatku pretekov väčšinou fošne a trámy, tak si na ne netreba toľko rezervovať, ale ak je na začiatku povedzme zručnosť, neoplatí sa tam dostať vo veľkom tempe, pretože môžete to ľahko pokaziť. Dokonca zvažujem aj súperov, ktorých zručnosť je aká, a nedajbože, čo mu je a viem, či je priamo predo mnou, tak kde ho môžem chytiť. Ak príde niečo neočakávané, musíte sa rýchlo rozhodnúť aj počas súťaže. Vezmime si najjednoduchší príklad, Multirig, dá sa to vyriešiť mnohými spôsobmi, ja vždy používam dynamickú metódu, pretože vyžaduje malú silu a je to bezpečná technika, ale ak sa tam dostaneme súčasne s konkurentom, potom máte na zmenu taktiky treba ísť rýchlo a silovo, je pravda, že tu je chyba, pretože sa už predpokladá, že telo je dovtedy vyčerpané, ale v tomto prípade sa človek snaží získať lepšiu pozíciu. György Honti, Elite Men

úspešné preteky

M. Fekete Marcsi Spartan Brand Ambassador Maďarsko

Posledné príspevky

Prvý víkend na Spartan Trifecta
čítať viac
7 tipov, ktoré mi pomohli dokončiť môj prvý Ultra
čítať viac
10 tipov a trikov, ako prežiť Spartan Ultra
čítať viac